2222

"balustrada wewnętrzna kuta goldstal schody drewniane po łuku wywinięte do salonu"